top of page
Työntekijä hymyilee pöydän ääressä.

Näin
Happy mind AI 
toimii. 

Olemme omistautuneita varmistamaan, että mittaamme työpaikan hyvinvointia tehokkaimmalla ja tarkimmalla mahdollisella tavalla. Toteutamme hyvinvoinnin seurantaa wellbeing.ai -sovelluksen kautta. Sovellus mittaa reaaliaikaisesti työntekijöiden hyvinvointia muun muassa neljän keskeisen muuttujan kautta. 

VARAA MAKSUTON DEMO
Wellbeing.ai sovellus puhelimessa.

Onnellisempi työyhteisö on sekä kilpailuetu että  voimavara.

Siinä missä perinteiset
työhyvinvointikyselyt ja pulssit antavat näkymän

työhyvinvointiin vain yhdessä hetkessä, Happy mind AI 

tarjoaa reaaliaikaista dataa ja analyysin siitä,

miten organisaatiossa oikeasti voidaan.

Happy mind AI:n avulla esimerkiksi työuupumuksen
merkit huomataan riittävän ajoissa.

Miten dataa
sitten kerätään?

Wellbeing.ai sovellus tietokoneella.
  • Biometrinen data: Sovelluksemme kerää dataa kasvojen piirteistä, eleistä, ilmeistä ja silmien liikkeistä istuntojen aikana. 

  • Kyselyt: Sovelluksen käyttöliittymässä täytetään kysely, jota vertaillaan istunnoissa saatuihin tuloksiin. Kysely mittaa työpaikan hyvinvointia ja sen eri osatekijöitä. 

  • Äänen vaihtelu:  Sovellus kerää ääntä ja sen  vaihtelua mikrofonin kautta (verkossa tai puhelimitse). Tulossa pian!

  • Käyttöliittymä: Muut tietojenkeruuvälineet, kuten GSR ja EEG, sisällytetään lähitulevaisuudessa!

  • Käyttäytymiseen perustuva HR-data: Organisaation henkilöstöhallintaan liittyvät tiedot, kuten irtisanoutumiset, sairauslomat, suorituskykyarvioinnit, ylennykset ja muut vastaavat tekijät, rikastuttavat järjestelmäämme tarjoten tarkkoja oivalluksia, jotka auttavat organisaatioita edistämään tehokasta ja menestyksekästä työpaikan hyvinvointistrategiaa.

face analysis tech

Miten wellbeing.ai mittaa hyvinvointia?

Käyttämällä ennennäkemätöntä silmänliikkeiden seurantaa ja kasvojen koodausten analyysiteknologiaa. Konsepti koostuu siitä, että käyttäjä kytkee päälle wellbeing.ai -työkalun työpäivän aikana muutamaksi tunniksi. Tällöin saadaan kerättyä dataa, joka heijastaa sen hetkistä hyvinvointitilannetta ja antaa näkemyksiä suorituksista. 

Tutkimus

Tutkimukset osoittavat, että nykyiset terveys- ja hyvinvointiohjelmat eivät vastaa odotuksia, sillä merkittävät 77 % työntekijöistä kokee tyytymättömyyttä yritystensä tarjoamiin relevantteihin etuihin. Jopa niiden työntekijöiden joukossa, jotka ovat tyytyväisiä yritystensä etuihin, vain puolet saavat tarvittavaa emotionaalista tukea selviytyäkseen tehokkaasti päivittäisestä työstressistä.

anxious employee

Hyvinvoinnin edistäminen työssä: Sitoutumisemme jatkuvaan kehittämiseen

Happy mind AI:lla olemme omistautuneita varmistamaan, että mittaamme työpaikan hyvinvointia tehokkaimmalla ja tarkimmalla mahdollisella tavalla. Sitoutumisemme huippuosaamiseen näkyy jatkuvassa testauksessa ja menetelmiemme hienosäädössä, jotta voimme tarjota todella ainutlaatuisen ratkaisun hyvinvoinnin arvioinnin maailmassa. Yhteistyössä sertifioidun kumppanimme kanssa suoritamme jatkuvia testejä, keräämme arvokasta tietoa ja parannamme laskentamallejamme tarjotaksemme vertaansa vailla olevan kokemuksen käyttäjillemme, auttaen heitä parantamaan hyvinvointiaan työssä.

Prosessin avaaminen: Näin
Happy mind AI toimii

Happy mind AI:n käyttämä sovellus (wellbeing.ai) mittaa neljää keskeistä muuttujaa: uupumusta, ahdistusta, sitoutumista ja työn mielekkyyttä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointipisteytystä näiden muuttujien pohjalta. Se kerää dataa työntekijän työasemalta reaaliajassa käyttämällä mikrofonia tai web-kameraa keräämällä biometristä dataa. Kerättyä dataa analysoidaan ja sen pohjalta tarjotaan jokaiselle työntekijälle mahdollisuuksia valvoa omaa suoritustaan ja hyvinvointiaan. Työnantajalle voidaan antaa pääsy tietoihin, jotka ovat anonyymejä. Tämä mahdollistaa hyvinvoinnin analysoinnin tiimi-, projekti-, liiketoimintayksikkö- tai koko organisaatiotasolla. 

bottom of page