top of page

Our journey

Once upon a time, in a world plagued by workplace stress and burnout, a group of forward-thinking individuals decided to embark on a daring adventure. Armed with an unwavering determination to bring joy, balance, and sanity back to the corporate realm, they founded Happy mind ai.

Our mission

Get a smile on your face and tools to do it!

To equip individuals with the tools and insights needed to conquer workplace challenges with a smile.

Unleashing workplace wellbeing is not a solitary endeavor. It is a shared journey, and we are here to accompany you every step of the way.

Happy employee
Nainen kävelee luonnossa.

Tarinamme

Tarinamme syntyi huolesta, joka liittyi työhyvinvointiin kiireisessä työelämässä.

Monet kokivat kasvavan stressin, heikentyneen työ-elämän tasapainon, liiallisen työkuorman ja merkityksellisyyden katoamisen työssään.

 

Työpaikalla koettu sosiaalinen tuki oli monesti vähäistä, ja tämä kaikki johti usein työntekijöiden kuormittumiseen ja uupumiseen. Valitettavasti nämä ongelmat saattoivat johtaa pitkiin sairauslomiin ja jopa työkyvyttömyyteen. Yritykset tiesivät usein ongelman, mutta eivät tienneet kuinka saada ennakoivan hyvinvointistrategia toimimaan tehokkaasti.

Tutkimusten mukaan jopa neljäsosa suomalaisista työntekijöistä oli kokenut oireilevansa tai pelkäsi uupumuksen uhkaavan. Mitä tapahtuu, jos työyhteisö ei ole hyvinvoiva?

 

Ymmärsimme, että jotain on muuttuttava, mikä sai meidät etsimään uusia ratkaisuja. Tästä myöhemmin syntyi Happy mind AI. Tekoälypohjainen sovellus mahdollisti työhyvinvoinnin seurannan, mittauksen ja hyvinvoinnin johtamisen ennennäkemättömällä tavalla. Sovellus pohjautuu tutkittuun tietoon ja sen käyttämän teorian juuret lähtevät jo 1800 -luvulta. 

Työhyvinvointi on suuri globaali haaste, joka vaatii ennennäkemättömiä ratkaisuja. Me Happy mind AI:ssa haluamme olla  edelläkävijöiden joukossa, jotka tarttuvat tähän haasteeseen. Tehtävämme on tehdä työelämästä onnellisempaa, ja Happy mind AI:n avulla tiedämme, että se on mahdollista. Olemme omistautuneita jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen ammattilaisten kanssa. Onnellisempi työyhteisö on paitsi kilpailuetu että voimavara, josta kannattaa pitää kiinni!

We´re believing in new ai technology

People centric solutions

Together with our parner we believe in people-centric solutions. Our AI-tool combines the power of advanced emotion-detecting technology with robust human sciences to elevate workplace well-being to new heights.

Gaining Invaluable Insights into Workplace Wellbeing

At an early stage we gain valuable insights into the emotional wellbeing of individuals within the workplace ​by harnessing the latest advancements in emotion-detecting technology.

Wellbeing at work
bottom of page