top of page
Nainen tekee töitä toimistolla ja hymyilee.

Boost your mind with Happy mind ai 

Happy mind ai

Unleash workplace wellbeing with Happy mind ai

Happy mind ai is using AI technology to prevent anxiety and burnout in the workplace. Our goal is to create a better work culture and a healthier workplace with AI. With the unique platform we measure wellbeing at work, providing on-the-job, science-based work wellbeing ratings through cutting-edge emotion recognition and eye-tracking technology, as well as surveys. Feel happiness at work!

Happy mind AI:n avulla työhyvinvoinnin seuranta, mittaaminen ja sen johtaminen nousevat ennennäkemättömälle tasolle.

Ole ensimmäisten joukossa luomassa kanssamme onnellisempaa työelämää, jossa työuupumuksen oireet on mahdollista tunnistaa riittävän ajoissa ja siihen on apua tarjolla.

Kenelle Happy mind AI sopii?

Työntekijät tekemässä töitä toimistolla.

ASIANTUNTIJA-
ORGANISAATIOT

Seuraa ja johda työhyvinvointia reaaliaikaisesti sekä kokonaisvaltaisemmin kuin aikaisemmin. Datan avulla tehdään näkyväksi se, kuinka henkilöstö jaksaa ja viihtyy työssään - ja voidaan myös ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota työntekijöille tukea. Tee työhyvinvointi näkyväksi.

Työterveyslääkäri ja työntekijä keskustelevat työuupumuksesta.

TYÖTERVEYS-
TOIMIJAT

Työuupumus on globaali haaste, jonka ratkaiseminen vaatii uudenlaisia keinoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Happy mind AI:n avulla työuupumuksen merkit voidaan havaita riittävän ajoissa ja ohjata työntekijä työterveyden tarjoamien ratkaisujen piiriin. Tulevaisuuden työhyvinvointi-

teknologia on täällä - ole edelläkävijä kanssamme.

Valmentaja valmentaa asiakkaitaan.

VALMENNUS-
YRITYKSET

Työhyvinvoinnin mittaaminen ja seuranta reaaliajassa on tällä hetkellä hankalaa. Happy mind AI mullistaa sen, miten kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan seurata ja mitata. Hyödyntämällä tekoälyn mahdollisuudet valmennus-liiketoiminnassa, saat reaaliaikaista dataa valmennuksen tueksi ja sitä kautta lisää vaikuttavuutta valmennustyöhön.

Kohti onnellisempaa työyhteisöä

Happy mind AI:n avulla työhyvinvoinnin seuranta,
mittaaminen ja sen johtaminen
nousevat ennennäkemättömälle tasolle.

Tekoälyä hyödyntävä ja tutkittuun tietoon perustuva teknologia

seuraa neljää keskeistä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavaa
muuttujaa reaaliaikaisesti. Kun työuupumuksen oireet
havaitaan riittävän ajoissa, voidaan se ennaltaehkäistä.

 

Työhyvinvointia ei johdeta pelkillä satunnaisilla työhyvinvointikyselyillä.

Onnelliset työyhteisöt eivät synny itsestään.

Kun henkilöstön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista saadaan reaaliaikaista dataa,

voidaan siihen aidosti myös vaikuttaa. Ja kun henkilöstö jaksaa paremmin,
voi hyvin ja on onnellinen työssään,

näkyy se myös yrityksentoiminnassa ja tuloksessa positiivisesti.

Kyseessä onglobaali haaste, joka vaatii ennennäkemättömiä ratkaisuja. 

Ole edelläkävijä kanssamme. Sillä tehtävänä on onnellisempi työelämä –

ja Happy mind AI:lla se onnistuu.

Nainen keltaisessa mekossa hymyilee ja istuu sohvalla.

We change the way the world thinks about wellbeing

Happy mind ai - your company's superpowered assistant in combating anxiety and burnout!  Even though the technology is the star player on our team, we never forget the most important element - you, the people! That's why human-centeredness is our secret weapon that makes us an unbeatable team.

Istunnosta saatu data analysoidaan, josta luodaan raportti istunnon päätyttyä. Raportista työntekijä voi helposti tarkastella omaa jaksamista. Hän näkee, mitkä työtehtävät kuormittavat eniten ja milloin esimerkiksi ahdistuneisuus ilmenee.

Työnantajalle data näytetään anonyymisti tilastollisena yhteenvetona, jolloin hän näkee, missä mennään tiimin, yksikön tai koko organisaation kanssa.  

Industry

Our partner

wellbeing.ai

Based in Belgium, Wellbeing.ai is a company that offers people-centric solutions that combine cutting-edge emotion-detecting technology with robust human sciences. Their innovative approach is designed to enhance workplace wellbeing by improving work conditions. We are proud to work with Wellbeing.ai to deliver their technology to the Finnish market and help organizations prioritize the wellbeing of their employees.

Supported by scientific research

Liege Universite

Financially 

supported by

Vlaio

GDPR audit performed by

apogado

Happy mind team and coaches

We’re looking forward to working with you. Our team and coaches are happy to help you!

bottom of page